Arbete med björkar i djupled: Man frestas att fylla bilden med björkar, men inser snart att det vita flimret blir för mycket och för tätt och att ytorna i fonden tappar mening. Även om björkkänslan spelar huvudrollen, så behövs medspelare, och en balans så att alla ytor fyller en funktion och inte bara blir utfyllnad. Därför är det bara en björkdunge, och inte en skog.
Man börjar också fundera på det praktiska i monteringen efteråt och får ta hänsyn till att collaget kommer att limmas på fyra skivor som från vänster är 85, 85, 120 respektive 73 cm breda. Var och en av de fyra delarna ska fungera för sig, eller kunna sättas ihop som två, tre eller fyra helheter. På det sättet kan bilden ställas ut på en mindre väggyta, om det finns tittavstånd på minst 4 meter.

Detalj vecka 6.

Detalj vecka 6.