Plock och pul med att skapa inbördes relationer mellan björkarna, och att hitta ett begripligt närrum, samtidigt relatera till att bilden så småningom ska monteras på fyra skivor, där varje del helst ska kunna stå för sig själv kompositionellt. Bildens fokus har fördelat sig lite eftersom fler björkar nu är svart-grova nertill. Bättre. Fågelholkar, björkväsen och fler muntliga och skriftliga förslag är inte bortglömda.